ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តក្រចេះ បើកកិច្ច​ប្រជុំ​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការ​ងារ​ឆ្នាំ​២០២៣​ និង​លេីក​ទីសដៅ​បន្ត​ឆ្នាំ​២០២៤

94
0 4
94 free
(ខេត្តក្រចេះ)៖​ ជំនួយការផែនព័ត៌មាន និងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម នៃក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តក្រចេះ ចំនួន ៧៥ រូប ចូលរួម​កិច្ច​ប្រជុំ​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការ​ងារ​ឆ្នាំ​២០២៣​ និង​លេីក​ទីសដៅ​បន្ត​ ឆ្នាំ​២០២៤​ ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​ ការ​ ធវើ​បទបង្ហាញ​ស្តីពីការពង្រឹងការយករូបភាព និងសរសេរព័ត៌មាន (រំលឹកឡើងវិញ) ស្របតាមបរិបទឌីជីថល និងនវានុវត្តន៍ ក្រោមការដឹកនាំ លោក ឈា ផល្លី ប្រធានផែនព័ត៌មាន និងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមខេត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នៅមន្ទីរ​គណបក្ស​ខេត្ត​។
94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...