មេខ្លោង ស្ទើរទាំងអស់ក្នុងការវាយប្រហារសម្លា.ប់មនុស្ស នៅដាក់ឡាក់ ត្រូវវៀតណាមចាប់ខ្លួន

94
0 68

ជនសង្ស័យជាង ៥០នាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារចូលការិយាល័យ ឃុំ វៀតណាម ចំនួនពីរ នៅក្នុងខេត្ត ដាក់ ឡាក់ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនគិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រ នេះរួមមានមេគំនិតធំៗបំផុតនេះ បើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងសន្តិសុខជាតិវៀតណាម ។

94 free

តំណាងក្រសួងបាននិយាយថាជនសង្ស័យភាគច្រើនបំផុតនៅក្មេងៗ និងមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងខេត្តខ្ពង់រាប កណ្តាលនេះ។ ពួកគេបាននិយាយប្រាប់ប៉ូលិសថាពួកគេត្រូវបានញុះញង់ និងបង្ខំអោយធ្វើអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើជាមួយនឹង ជំនឿខុសថាពួកគេនឹងបានទៅរស់នៅបរទេសជាមួយនឹងការសន្យាផ្តល់លុយដ៏ច្រើន ។

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...