ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាទទួលបានចំណូលពីភ្ញៀវអន្តរជាតិ ១,៤១៥លានដុល្លារ និងបានពីភ្ញៀវជាតិ ៦៥០លានដុល្លារ

94
0 2,643
ចុចតាមដានតាមតេឡេក្រាម

ភ្នំពេញ៖ ពេញមួយឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅ កម្ពុជាទទួលបានចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ១,៤១៥លានដុល្លារអាម៉េរិក និងទទួលបានពីភ្ញៀវទេសចរជាតិប្រមាណ ៦៥០លានដុល្លារអាម៉េរិក ដោយបានរួមចំណែកជាមួយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ប្រមាណ ៣.៦%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។ នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ដែលទើបចេញជាផ្លូវការនាឱកាសសន្និបាតបូកសរុបការងារទេសចរណ៍ ការបូកសរុបផែនការស្តារ និងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាក្នុងនិងក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ២០២៣-២០២៤ នាថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារសុខារ៉េស៊ីដង់ភ្នំពេញ។

នៅឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ២.២៨លាននាក់ កើនឡើង១០៥៨.៦% និងភ្ញៀវទេសចរជាតិ១៣.៩៣លាននាក់ កើនឡើង១៩៨.៨%។ ចំណែកឯភ្ញៀវទេសចរជាតិ ដែលចេញក្រៅប្រទេសមានចំនួនប្រមាណ ៩៧ម៉ឺននាក់ កើនឡើង៣០៧៩.៥%។

របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថា «ពេញមួយឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅនោះ កម្ពុជាទទួលបានចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ១,៤១៥លានដុល្លារអាម៉េរិក និងទទួលបានពីភ្ញៀវទេសចរជាតិប្រមាណ ៦៥០លានដុល្លារអាម៉េរិក»។

94 free

របាយការណ៍បានបន្តទៀតថា ចំណូលដែលបានពីវិស័យទេសចរណ៍នេះ ក៏បានរួមចំណែកក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ប្រមាណ៣.៦%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបផងដែរ។

របាយការណ៍ដដែលបានអះអាងថា រយៈពេលស្នាក់នៅមធ្យម៣ថ្ងៃ២យប់ និងចំណាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរជាតិម្នាក់ៗជាមធ្យម៥០ដុល្លារ។

នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ដូចគ្នានោះ វិស័យទេសចរណ៍បានបង្កើតមុខរបរ និងការងារដល់ប្រជាជនប្រមាណ៣២ម៉ឺននាក់។

គួរជម្រាបថា រយៈពេល៥ខែដើមឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង២.១៦លាននាក់ កើនឡើង១,០៥៩% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១ និងកើនលើសចំនួនមុនពេលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។ ក្រសួងទេសចរណ៍ក៏រំពឹងទុកថា ពេញមួយឆ្នាំ២០២៣នេះនឹងទទួលទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ៤.៥លាននាក់ និងទេសចរក្នុងស្រុកប្រមាណ១៦លាននាក់៕

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...