មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ គ.ជ.ប បញ្ជាក់ថា សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​លទ្ធ​ផ​ល​នៃ​កា​រ​បោះ​ឆ្នោ​តទេ

94
0 874

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ​គណៈកម្មាធិកា​រជា​តិ​រៀ​ប​ចំ​ការ​បោះ​​ឆ្នោតហៅកា​ត់​ថា គ.ជ.ប បានថ្លែងថា សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការមិនប៉ះ​ពា​ល់ដ​ល់ល​ទ្ធ​ផ​ល​ដល់ការបោះឆ្នោតសកលឡើយ។ ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិកា​រជា​តិ​រៀ​ប​ចំ​ការ​បោះ​​ឆ្នោតបា ន ថ្លែង​ប​ញ្ជា​ក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីសរុបព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅនៃដំ ណើ រការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ នាព្រលប់ថ្ងៃទី២៣ខែកក្កដា ឆ្នាំ២ ០២៣ថា «ចំពោះសន្លឹ​ក​ឆ្នោ​ត​​មិនបានការនេះយើងពុំទាន់បានទទួលតួលេខច្បាស់លាស់ទេ តែ យើងដឹងថាមាន ហើយ​ជាទូទៅលទ្ធផ​លនៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោ​ត គឺយើងគិតសន្លឹកឆ្នោតបានការ ហើយការបោះឆ្នោតនេះ សន្លឹកឆ្នោតបានការគឺជាសម្លេងបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អ៊ី​ចឹ​ង​បា​នការប៉ុន្មាន បានការស​ម្រា​ប់​ជាលទ្ធផលប៉ុណ្ណឹង សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ មិន​ប៉ះពា​ល់ដ​ល់ល​ទ្ធផ​ល​នៃ​ក​កា​រ​បោះ​ឆ្នោ​ត​ទេ»។

94 free

សូមបញ្ជាក់ថា អត្រាអ្នកបោះឆ្នោត បណ្តោះអាសន្ន មានចំនួន មានចំនួន ៨ ២១៣ ២៦០នាក់ ស្មើ ៨៤,៥៨% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត។ តួលេខនេះត្រូ វបាន​អគ្គ​លេខាធិការ គ.ជ.ប អះអាងថា ជាតួលេខខ្ពស់បើប្រៀបធៀប​នឹងកា​របោះ​ឆ្នោ​ត​ក​ន្ល​ង​ម​ក។ ឯកឧត្តម ទេព នីថា បានវាយតម្លៃតាមលក្ខណៈបច្ចេក​ទេសថា«ការកសាងលទ្ធិប្រ​ជាធិ​បតេ​យ្យ​តាមរយៈកាបោះឆ្នោ​ត ​កាលណាការបោះឆ្នោតមា​នម​នុ​​ស្សមកចូលរួមច្រើន មាន​ន័​យ​ថា ប្រជាពល​រដ្ឋមា​នកា​រ​យ​ល់ដឹងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ទោះ​បី​​មានចលនាមិន​ឱ្យ​ប្រជា​ពល​រ​ដ្ឋ​ទៅ​​បោះ​ឆ្នោត តែ​ជា​ក់​ស្ដែ​ងប្រជាពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតយ៉ាង​​ច្រើនកុះករ»៕

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...