គ្រប់អាយុ ១៥ ឆ្នាំ សុទ្ធតែអាចធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាន ខណៈនេះជាឯកសារដែលត្រូវមានពេលទៅធ្វើ

94
0 1,001

គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុគ្រប់ ១៥ ឆ្នាំសុទ្ធតែអាចទៅថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរបានគ្រប់គ្នា ដោយពុំចាំបាច់មានការជូនដំណឹងពី សមត្ថកិច្ច ឬអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានជាមុនអំពីការថតនោះទេ។ នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សាយ ម៉េងឈាង អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម ។

ដោយឡែកចំពោះឯកសារដែលត្រូវតែមានពេលទៅធ្វើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុ ១៥ឆ្នាំនេះរួមមាន ៖

  • សេចក្តីចម្លងសំបុត្រកំណើត ឬសេចក្តីចម្លងសំបុត្របញ្ជាក់កំណើត ដែលចេញដោយមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាន ឃុំ សង្កាត់ ឬ ចេញដោយសាលាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលបានចុះបញ្ជី ឬចេញដោយនាយកដ្ឋានអត្រានុកូលដ្ឋាន
  • សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬសៀវភៅគ្រួសារ (ច្បាប់ដើម ឬច្បាប់ចម្លងមានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម)
94 free

សម្រាប់ទីតាំងផ្តល់សេវាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរអាចធ្វើនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឬ អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឬ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី ខេត្ត ឬ នៅនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ នៅសាខាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្សារទំនើប AEON2 ឬអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម សូមDownload កម្មវិធី GDI eServices ឬ ទាក់ទងលេខ ១២៧១ / ០១៧ ៨៩៨៩១៥ រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់សុក្រ ក្នុងម៉ោងធ្វើការ។ មន្ត្រីជំនាញរង់ចាំទទួល ផ្តល់ព័ត៌មាន និងដោះស្រាយជូន។

គូសបញ្ជាក់ផងដែរថា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរមិនអាចថតធ្វើលើសពីមួយដងទេ ក្នុងករណីបាត់ ឬ ខូច លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹង និងស្នើសុំទុតិយតាបាន។ ករណីហួសសុពលភាព សាមីខ្លួនត្រូវទៅបំពេញបែបបទថតធ្វើថ្មី៕

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...