សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី នឹងក្លាយទៅជាប្រធានរដ្ឋសភា , ឯកឧត្តម ជាម យៀប អនុប្រធានទី១ , ឯកឧត្តម វង សូត នឹងក្លាយជាអនុប្រធានទី២

94
0 1,006
94 free

តាមរយៈសារសម្លេងនាយប់ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា “បេក្ខជនសម្រាប់តំណែងប្រធានរដ្ឋសភា ត្រូវបានរៀបចំតាំងពីចុងឆ្នាំ២០២១ មកម៉្លេះ។ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី ដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានទី២ នៃរដ្ឋសភា នឹងក្លាយទៅជាប្រធានរដ្ឋសភានាពេលខាងមុខដែលជាការអនុវត្តលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្រី។ ឯកឧត្តម ជាម យៀប អនុប្រធានទី១ នៅតែជាអនុប្រធានទី១ ដដែល និងឯកឧត្តម វង សូត ដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច នឹងក្លាយជាអនុប្រធានទី២ នៃរដ្ឋសភា”។

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...