តម្លៃអង្ករកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជិត១៥ឆ្នាំនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី

94
0 989

បាងកក៖ អង្ករមានសារៈសំខាន់ចំពោះរបបអាហាររបស់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់នៅទ្វីបអាស៊ី និងអាហ្រ្វិក ហើយការកើនឡើងតម្លៃអាចបន្ថែមសម្ពាធអតិផរណា និងជំរុញការចំណាយលើករនាំចូលសម្រាប់ប្រទេសអ្នកទិញ។

តម្លៃអង្ករបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជិត១៥ឆ្នាំនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី ដោយសារការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការផ្គត់ផ្គង់សកល ខណៈអាកាសធាតុស្ងួតបានគំរាមកំហែងដល់ផលិតកម្មក្នុងប្រទេសថៃ និងបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាបានហាមឃាត់ការនាំចេញមួយចំនួន។

94 free

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់ទិន្នន័យរបស់សមាគមអ្នកនាំចេញអង្ករថៃដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថា តម្លៃអង្ករសថៃប្រភេទបាក់ ៥% ដែលជាតម្លៃអង្ករស្តង់ដារអាស៊ីបានកើនឡើងដល់ ៦៤៨ដុល្លារក្នុងមួយតោន ដែលជាតម្លៃថ្លៃបំផុតគិតចាប់តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨។ តម្លៃនេះនាំឱ្យកំណើនតម្លៃកើនជិតដល់ ៥០% នៅរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

ការគំរាមកំហែងចុងក្រោយចំពោះការផ្គត់ផ្គង់កើតមានចេញពីប្រទេសថៃ ដែលជាប្រទេសនាំចេញអង្ករធំទីពីរក្នុងពិភពលោក។ អាជ្ញាធរថៃកំពុងលើកទឹកចិត្តកសិករឱ្យប្តូរទៅដាំដំណាំផ្សេងដែលត្រូវការទឹកតិច ខណៈដែលប្រទេសនេះទប់ទល់នឹងស្ថានភាពស្ងួតជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមបាតុភូមិអាកាសធាតុអ៊ែលនីណូ៕

 

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...