រដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យកែប្រែតំបន់ការពារទេសភាពប្រាសាទព្រះវិហារ ទៅជាតំបន់ការពារទេសភាពប្រាសាទព្រះវិហារ-ភ្នំដងរែក

94
0 982

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកែប្រែតំបន់ការពារទេសភាពប្រាសាទព្រះវិហារ ទៅជាតំបន់ការពារទេសភាពប្រាសាទ ព្រះវិហារ-ភ្នំដងរែក និងកែប្រែពីផ្ទៃដីទំហំ៥,០០០ហិកតា មកផ្ទៃដីទំហំ៤៧,៣១៨ ហិកតា ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារ និងខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

94 free

ផ្ទៃដីនៃតំបន់ការពារទេសភាពប្រាសាទព្រះវិហារ-ភ្នំដងរែក ខាងលើនេះ បានមកពីការបូកបញ្ចូលផ្ទៃដីទំហំ ៥០០០ហិកតា ដូចមានចែងក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៣ ស្តីពីការបង្កើតតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងផ្នែកខ្លះនៃរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះឧត្តរ ដែលមានផ្ទៃដីទំហំ៤២,៣១៨ហិកតា ដូចមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ០៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ស្ដីពីការបង្កើតរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិ៕

ខាងក្រោមនេះជាអនុក្រឹត្យរាជរដ្ឋាភិបាល៖

63

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...