សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មី ដឹកនាំដោយកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត

94
0 986
94 free

ភ្នំពេញ៖ បញ្ជីសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មី ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្ដមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដែលទទួលបានការគាំទ្រទាំងស្រុងពីរដ្ឋសភា នៅថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣៕

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...