ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅច្រើន

94
0 996

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក ​និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយថា កម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប និងវៀតណាម ជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនិរតីមធ្យម។

94 free

ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ៖

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...