សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការប្រែប្រួលតម្លៃស្រូវដែលកើនឡើងនាពេលថ្មីៗនេះ

94
0 24

ភ្នំពេញ៖ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្ននេះ ស្ថានភាពនៃតម្លៃអង្ករនៅលើទីផ្សារអន្តរ​ជាតិបានវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញហើយ ដែលធ្វើឱ្យតម្លៃស្រូវនៅកម្ពុជា​មានការធ្លាក់ចុះបន្តិចវិញ ប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតក្នុងតម្លៃមួយដែលកសិករទទួលបានផលចំណេញ ​ហេតុនេះសូមប្រជាកសិករ​មេត្តាយោគយល់លើស្ថានភាពនៃការប្រែប្រួលតម្លៃស្រូវ និងអង្ករនេះ​។នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា៕

94 free

ខាងក្រោមជាសេចក្តីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ៖

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...