ក្រសួងធនធានទឹក៖ ចាប់ពីខែកញ្ញា-ធ្នូ បាតុភូតអែលនីណូបង្កើនឥទ្ធិពល ជាសកលឡើងដល់១០០%

94
0 232

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នាថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញានេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការព្យាករអាកាសធាតុលើកទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងនោះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ បាតុភូតអែលនីណូនឹងបង្កើនឥទ្ធិពលជាសកលឡើងដល់ ១០០% ខណៈរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២៣ នឹងបញ្ចប់ទៅលឿនជាងឆ្នាំមុន៕

94 free

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖

 

 

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...