រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ​ និងមន្រ្តីរាជការ រៀបចំពិធីអបអរសាទរការដាក់បញ្ចូល «រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ» ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក

94
0 10
94 free

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃក្រសួងព័ត៌មានបានចូលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសរៀបចំពិធីអបអរសាទរដែលរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពបានសម្រេចជាឯកច្ឆ័ន្ទចុះបញ្ជីបេកតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការយូណេស្កូ ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន ២ ដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិនៃអនុសញ្ញាឆ្នាំ១៩៧២៕

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...