ចាប់ពីពេលនេះ​កម្ពុជា​​អាច​នាំ​ដូង​ស្រស់​ទៅកាន់​ប្រទេស​ចិន​បាន​ហើយ​​

94
0 15
94 free

​ចាប់ពីពេលនេះ​តទៅ ប្រទេស​ចិន នឹង​អនុញ្ញាតឱ្យ​ដូង​ស្រស់​របស់​កម្ពុជា ដែល​សមស្រប​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​ពាក់ព័ន្ធ នាំចេញ​ទៅកាន់ ប្រទេស​ចិន »​។ នេះ​បើ​យោងតាម​គណនី​ហ្វេ​សប៊ុក របស់​ស្ថានទូត​ចិនប្រចាំ​កម្ពុជា​៕

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...