តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកញ្ញា

94
0 49
94 free

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ប្រកាសពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយនានាដោយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវលក់សាំងធម្មតាតម្លៃ ៤,៧៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់ ៤,៨៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ៕

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...