ក្រសួងសុខាភិបាលព្រមានឱ្យដឹងពីបន្ទុះជំងឺភ្នែកក្រហម និងវិធានការការពារ

94
0 27

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រលប់ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញានេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញប្រកាស ពីករណីផ្ទុះជំងឺ​រលាកភ្នែក ឬជំងឺភ្នែក្រហម ដែលបានកើតឡើង នៅខេត្តរតនគិរី ចំនួន ៩៣នាក់ ( ស្ត្រី ៥៧នាក់ )។ ក្រសួងសុខាភិបាល ក៏បានប្រកាសពីវិធីការពារ និងវិធីព្យាបាលជំងឺភ្នែកក្រហមនេះផងដែរ​៕

94 free

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...