អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមាន សមត្ថកិច្ចចាត់វិធាន ការទប់ស្កាត់ នូវការញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោត

94
0 314
94 free

ភ្នំពេញៈ អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានបញ្ជាក់ថា ការប្រើពាក្យញុះញង់ ឬក៏បង្កើតជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពដែលមានន័យរារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោត បំបាក់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោត គឺជាអំពើល្មើសច្បាប់។ សូមប្រជាពលរដ្ឋកុំជឿទៅលើអ្វីដែលជាការឃោសនាញុះញង់ធ្វើឲ្យមានភាពច្របូលច្របល់។ សូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់នូវរាល់អំពើល្មើស និងការញុះញង់ទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ធ្វើឲ្យខូច ឬប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...