ក្រសួងការងារចេញសេចក្តីប្រកាស ស្ដីពីការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ២០២៤

94
0 47

ភ្នំពេញ ៖ ខណៈនៅតែសល់ តែប្រមាណជា៣ខែទៀត នឹងដល់ចូលឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តម ហេង សួរ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាវិជ្ជាជីវៈ បានចេញប្រកាស ស្តីពីការឈប់បុណ្យ ដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ ។

94 free

តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួង នាថ្ងៃ២៦ កញ្ញា បានឲ្យដឹងថា ការឈប់សម្រាក់ជារួមទាំងអស់នាឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខនេះ មានចំនួន២២ថ្ងៃ៕

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...