ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកនៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រនានាសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

94
0 18
94 free

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចេញផ្សាយនូវព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក ព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្រ្ត។ ចំពោះស្ថានភាពទឹកទន្លេ ក្រសួងបានញ្ជាក់ថា ទន្លេសាប និង ទន្លេបាសាក់ ទឹកបាននិងកំពុងស្រកនិងឡើងបន្តិចបន្តួច៕

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...