ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកនៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រនានាសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

94
0 15

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញផ្សាយនូវព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក នាថ្ងៃទី៥ ខែកតុលា ឆ្នាំ២០២៣នេះ នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្រ្ត។

94 free

ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា ចំពោះស្ថានភាពទឹកទន្លេ នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គ ទន្លេសាប និង ទន្លេបាសាក់ ទឹកបាននិងកំពុងស្រកជាបន្តបន្ទាប់៕

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...