ស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

94
0 29

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់នឹងថមថយចុះ ហើយរាជធានី-ខេត្ត អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅមធ្យម៕

94 free

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...