រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន តែងតាំងលោកស្រី ប៉ូ ចាន់រស្មី ជាប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពត

94
0 13
94 free

ខេត្តកំពត៖ យោងតាមប្រកាសលេខ ១៣៣ ព.មប្រក ចុះថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានសម្រេចតែងតាំងលោកស្រី ប៉ូ ចាន់រស្មី ជាប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពត នៃក្រសួងព័ត៌មាន ជំនួសលោក អោក សំណាង ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត៕

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...