អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ដាក់ចេញវិធានការ៤ចំណុច ទប់ស្កាត់ជនឆ្លៀតឱកាស យកលុយពីអាជីវករ លក់ដូរតាមកញ្ច្រែង កញ្ជើ ល្អី

94
0 20

ភ្នំពេញ ៖ ដើម្បីពង្រឹង និងចៀងវាងជនខិលខូច មួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសដើរប្រមូលថវិកា ក្រោមរូបភាពប្រមូលភាស៊ី ពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែង កញ្ញើ ល្អី និងការលក់ដូរចល័តពីក្រុមអាជីវករនៅរាជធានីភ្នំពេញ រដ្ឋបាលរាជធានីនាថ្ងៃទី៣១ តុលានេះ បានធ្វើការណែនាំ ដល់រដ្ឋបាលខណ្ឌ រដ្ឋបាលសង្កាត់ គណៈកម្មការផ្សារ និងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ធ្វើអាជីវកម្មភាស៊ី និងអាជីវករប្រមូលចំណូលអនាម័យ ព្រមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ជាមួយវិធានការ ៤ចំណុច ។

94 free

វិធានការទាំង៤មានដូចខាងក្រោមនេះ៖

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...